Custom Phone Custom

งานจราจร ถนนกิ่งแก้ว

ตำรวจ สภ.บางแก้ว ให้ความช่วยเหลือรถบนต์ มีปัญหาระบบเครื่องยนต์ บริเวณ ถนนกิ่งแก้ว ให้ความช่วยเหลือเรียบร้อย เหตุการทั่วไปปกติ