Custom Phone Custom

ช่วยเหลือชาวจีน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 12.00 น. ได้มีชาวจีน ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทย จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ประจำวัน ส.ต.ต.สาครินทร์ สาโรวาท สื่อสารภาษาอังกฤษกับทางผู้เสียหาย ได้ความว่า เมื่อช่วงเช้าของวันเดียว ได้มีชาวอเมริกัน ซึ่งอยู่ภายในหมู่บ้านเดียว ได้ขว้างปาสิ่งของใส่รถทำให้ได้รับความเสียหาย จึงได้ประสานผู้กระทำ เจราจาตกลง คู่กรณีสามารถตกลงกันได้ จึงได้มอบสิ่งของเป็นน้ำใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ