Custom Phone Custom

ช่วยเหลือรถยนต์ ถนนซอยราชวินิตบางแก้ว

ตำรวจ จราจร สภ.บางแก้ว ให้ความช่วยเหลือรถยนต์ มีปัญหาระบบไฟ บริเวณ ถนนซอยราชวินิตบางแก้ว ให้ความช่วยเหลือเรียบร้อย ได้รับคำขอบคุณจากประชาชน