Custom Phone Custom

ช่วยเหลือรถยนต์ ประสบอุบัติเหตุ

ตำรวจ สภ.บางแก้ว ให้ความช่วยเหลือรถยนต์ ประสบอุบัติเหตุ บริเวณ ถนนเทพรัตน กม.11 ให้ความช่วยเหลือเรียบร้อย เหตุการทั่วไปปกติ