Custom Phone Custom

ปรับปรุงตู้ควบคุมการจราจร ตู้โฮมโปร

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2567

พ.ต.อ.อดิเรก ทองแกมแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว

– ได้เมตตาให้ช่างนำแอร์ตัวใหม่ ขนาด 18,000 BTU มาติดให้ที่ป้อมจราจรหน้าโฮมโปร-มาแก็ตวิลเลจ เพื่อทดแทนแอร์ตัวเก่าที่เสียไป

ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน รู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของท่านผกก.เป็นอย่างสูง

และขอสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ /บริการประชาชน ด้วยความตั้งใจอย่างแข้มแข็ง