Custom Phone Custom

ให้ความช่วยระชาชนรถเสีย

ด.ต.อาทิตย์ คำใบ ตำรวจจราจร สภ.บางแก้ว ให้ความช่วยเหลือรถยนต์ประชาชนที่จอดเสียอยู่บนถนนเทพรัตน กม.11 ให้ความช่วยเหลือนำพ้นกีดขว้างการจราจรเรียบร้อย