Custom Phone Custom

Lost & Found

ด.ต.เจนวิทย์ จันทร์เรือง ปฏิบัติหน้าที่จราจร
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ได้พบโทรศัพท์หล่นอยู่บนทางเท้า ตนจึงได้ประสานให้เจ้าของเครื่องมารับกลับคืน เจ้าของเรียบร้อย